A Társulás

A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása az alábbi célok érdekében jött létre:
– a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására,
– térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, öszszehangolására,működtetésére, fejlesztésére,
– a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére,
– a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére,
– a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására, a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása.

Kapcsolódó dokumentumok:

Társulási megállapodás
Társulás szervezeti és működési szabályzata
Közbeszerzési szabályzat