Pályázatok

Álláspályázat – esetmenedzser

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ esetmenedzser
munkakör betöltésére.
(tovább…)

Álláspályázat – Hétszínvirág napközi otthon – intézményegység-vezető

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. pontja alapján pályázatot hirdet Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Hétszínvirág Napközi Otthon intézményegység-vezető munkakör betöltésére.
(tovább…)

Álláspályázat – intézményegység-vezető

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Naplemente Gondozási Egység és Idősek Nappali ellátása intézményegység-vezető beosztás ellátására.
(tovább…)

Álláspályázat – intézményegység-vezető

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Hétszínvirág Napközi Otthon intézményegység-vezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3200 Gyöngyös, Lokodi János út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fogyatékosok nappali ellátásának napi szintű biztosítása, támogató szolgálat és szociális foglalkoztatás koordinálása. Pontos, naprakész adatszolgáltatás, az intézményegység szakmai vezetésének ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, rendelkezései az irányadók, illetve BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT

Pályázati feltételek:
 Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3.számú melléklet,
 fogyatékosok ellátása területén szerzett – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettségeket igazoló okiratok másolata. Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű. A pályázó nyilatkozata a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához, harmadik személy részére történő továbbításhoz való hozzájárulásról.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 fogyatékos ellátásból szakvizsga,
 Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
 Szociális ellátórendszer és jogszabályok naprakész ismerete, pontosság, megbízhatóság.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héri Andrea nyújt, a +36703369697 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 425-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Hétszínvirág Napközi Otthon intézményegység-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
ingyen piac – 2017. január 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyosikisterseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 21.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Álláspályázat – vezető ápoló

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Idősek Bentlakásos Otthona vezető ápoló
munkakör betöltésére.
(tovább…)

Álláspályázat – vezető ápoló

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Idősek Bentlakásos Otthona vezető ápoló munkakör betöltésére.

(tovább…)

Pályázati felhívás – intézményvezető

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Társulás fenntartásában működő Kistérségi Humán Szolgáltató Központban intézményvezető (magasabb vezetői megbízással) beosztás betöltésére.

(tovább…)

Vezetői pályázat – Idősek Bentlakásos Otthona

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Idősek Bentlakásos Otthona vezetői munkakör betöltésére.
(tovább…)

Idősek Bentlakásos Otthona vezetői pályázat

A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Idősek Bentlakásos Otthona vezetői munkakör betöltésére.
(tovább…)

Álláspályázat – Idősek Bentlakásos Otthona vezető

A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Idősek Bentlakásos Otthona vezetői munkakör betöltésére.
(tovább…)