Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2005. április 1-jétől működik Gyöngyös városában és a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulását alkotó települések közigazgatási területén.

A KHSZK feladata bizonyos szociális (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak, fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, hajléktalanok ellátása) és gyermekjóléti feladatok (gyermekjóléti központ, családok és gyermekek átmeneti otthona) megszervezése, koordinálása az ellátási területen.
Célja a hatékonyabb, széleskörű és színvonalas feladatellátás biztosítása a térség településein.

Intézményi adatok:
Maka Piroska igazgató
Tel: +3630/558 96 60
Email: khszk@gyongyosikisterseg.t-online.hu
Korponyi Erika gazdasági vezető
Tel: 37/505-394
Email: penzugy@gyongyosikisterseg.t-online.hu

KHSZK központi irodája:
3200 Gyöngyös Fő tér 13.
Titkárság:
Brezóczkiné Baracskai Sarolta
Keskenyné Kerek Andrea
Tel: 37/500-300; 37/500-302
Fax:37/500-301
Email: : khszkadmin@gyongyosikisterseg.t-online.hu

Munkaügy:
Csernák Berkó Ildikó
Tel: 37/ 505-391
Fax: 37/500-301
Email: : munkaugy@gyongyosikisterseg.t-online.hu

Pénzügyi csoport:
Csernák-Berkó Ildikó
Keskenyné Kerek Andrea
e-mail: penzugy3@gyongyosikisterseg.t-online.hu
Gyöngyösi Anett
e-mail: penzugy4@gyongyosikisterseg.t-online.hu
Palik Katalin
e-mail: penzugy2@gyongyosikisterseg.t-online.hu
Tel: 37/ 505-397
Fax:37/500-301